Hur är din inställning till psykisk hälsa ? Hur kan du främja den? Var finns det vård och stöd att få i Västernorrland ? Kom förbi och lär dig mer!

Hjärnkoll Västernorrland

Psykisk (o)hälsa har ingen ålder, vi alla kan i någon form bli berörda av det.
I Sverige är det tre av fyra som direkt eller indirekt har erfarenhet av psykisk ohälsa.
Trots att det är så vanligt finns det fortfarande mycket stigma, rädsla och fördomar förknippade med det. För att motverka detta anordnar vi en mässa den 10 oktober på Plan 4 i Sambiblioteket, där vi uppmärksamma psykisk (o)hälsa. Kom och träffa aktörer och utställare inom ämnet, hör bland annat om hur läget är i Västernorrland samt vad 1177 erbjuder inom området. Vi alla kan bidra till förändrade attityder genom att prata om psykisk (o)hälsa- med vänner, arbetskamrater, klasskompisar eller grannar.
Du behöver inte vara expert, att våga prata och lyssna räcker långt! Genom att våga prata kan vi öka kunskap och få fördjupad förståelse för våra olikheter. När vi vet mer vågar vi också fråga mer och då kan vi ta död på fördomar och bryta isolering.


Aktiviteter utöver föreläsning och fika:
  • kreativ workshop med torrpastellkritor
  • corn hole & hörnboll
  • frågeslinga
  • goodie bags och ballonger