Samverkan och öppenhet


Dessa två ord speglar eventet som anordnades för att uppmärksamma psykisk (o)hälsa på ett rättvist sätt. Dagen präglades av många utbyten och värdefulla dialog mellan aktörerna och besökarna men även emellan aktörerna själva. Det var fanstatisk att se hur engagerade alla var som valde att öppna sig och agera samt att prata och lyssna den dagen. Dessa dialog kommer nu kunna möjliggöra viktiga framtida samarbeten inom Västernorrland!

”Det känns som att vi gemensamt ha lyckats med att lägga en viktig grundbyggsten för framtiden, som vi kan använda för att främja hälsan både psykiskt som fysiskt. Gemensamt kan vi komma väldigt långt och skapa möjligheter för att förebygga psykisk ohälsa.”

Johanna Hanson, Hjärnkollsamordnare Västernorrland
Föreläsning
Mässa och Mingel

Vi vill härmed tacka för en härlig och inspirerande dag!