Psykisk hälsa på schemat är en kampanj för alla ungas rätt till skolundervisning om psykisk hälsa. Vi är många som drivit denna fråga under lång tid – nu går vi samman för politisk förändring.

Ta ställning du med! Stötta oss genom att underteckna vårt upprop till skolministern här : Petition · Upprop för psykisk hälsa på schemat · Change.org

Du kan läsa mer på kampanjsidan: www.psykiskhälsapåschemat.nu

Följ kampanjen på Instagram : @psykiskhalsa.paschemat

#psykiskhälsapåschemat