Året 2009 kom Aldor som sjuttonåring till Sverige. Det var då ett helt nytt liv började för honom, samtidigt som flera händelser från det förfluta plötsligt började komma upp till ytan.

Aldor berättar om vilka konsekvenser en traumatisk barndom kan få och hur det utspelar sig senare i livet.

I hans föreläsning skildrar han hur dramatiskt livet kan påverkas när man drabbas av psykisk ohälsa men framför allt hur viktigt det är med självinsikt och att lägga fokus och tid på att hitta och läka sitt inre barn. Aldor delar med sig av de tekniker och verktyg som han använde sig av för att bryta sig ur den onda cirkeln som hade omringat hans sinne.

Genom sin berättelse vill Aldor förmedla hopp om en lysande framtid trots psykisk ohälsa och öka kunskapen om vikten av att lägga fokus på personen istället för diagnosen.