Kärnan i Hjärnkoll är våra omkring 300 ambassadörer som själva har erfarenhet av psykisk ohälsa eller är anhöriga till någon med psykisk sjukdom. Våra ambassadörer föreläser inom en rad områden: om sin resa inom psykiatrin, olika psykiska sjukdomar och funktionstillstånd, migration och återhämtning. Allt för att visa att psykisk ohälsa inte är något att vara rädd för. Vi har bara olika funktionssätt och vi tjänar alla på att olikheterna tas tillvara, mänskligt och ekonomiskt.

I Västernorrland förvaltas Hjärnkoll av NSPH Västernorrland, som är ett brukarråd för psykiatri, neuropsykiatri och missbruk/beroende, som gör Brukarrevisioner och Peer Support. Där Attention, Autism & Aspergerföreningen, IOGT-NTO, Blå Bandet, IPH (Intresseföreningen för Psykisk Hälsa), Organiserade Aspergare, RSMH och OCD-föreningen, för närvarande bildar medlemsorganisationer.

Bakom Hjärnkoll står organisationerna som ingår i Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH). Mellan 2009 och 2014 var Hjärnkoll en nationell kampanj som drevs av Handisam/Myndigheten för delaktighet i samarbete med NSPH.
Sedan 2015 är vi ett riksförbund. Vårt arbete leds av en styrelse.
Riksförbundet har också ett kansli.