Härnösands Bibliotek

Vi jobbar nära ihop med Härnösands bibliotek både när det gäller event och andra aktiviteter. Förutom den 10 e oktober som märker Världsdagen för psykisk hälsa, anordnade vi även en aktivitet den 5e maj ihop ”Prata 5 min”. Läs mer om eventet här.

Samordnignsförbundet

Hjärnkoll Västernorrland är medlem i medarbetarrådet och samplanerar event och föreläsningar med Samordnignsförbundet i Sundsvall. Läs mer om förbundet här.

Vårsta Hur

Vårsta HUR hjälper människor att finna vägar till att hjälpa sig själva och hitta resurser de glömt att de har eller inte visste att de hade. Det sker genom deras kurser där kunskaper om hur kropp och sinne fungerar och reagerar under stress varvas med effektiva tekniker för att hantera och reducera negativa stresspåslag! –Läs mer här

Region Västernorrland

Vi har ett värdefullt samarbete med regionens folkhälsoavdelning samt kommunikatören på 1177. Till exempel samarbetar vi i samband med Världsdagen för psykisk hälsa som infaller varje år den 10 oktober. Läs mer om folkhälsan här

Vi samarbetar kring Spelar roll veckan

Uppmärksamhetsveckan
Spela roll sprider kunskap och väcker samtal om hur föräldrars alkoholkonsumtion riskerar att påverka barn negativt.

Vart femte barn i Sverige har någon gång under uppväxten minst en förälder med alkoholproblem.
Det är 430 000 barn i Sverige.
Alla kan spela roll!