Unik kunskapsförmedling av:

  • hur det är att leva med psykisk ohälsa i form av t.ex. depression, utmattningssyndrom, bipolär sjukdom, ADHD, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), psykos och autismspektrumdiagnos
  • hur medarbetare och chefer kan bemöta och stötta en person som har psykisk ohälsa
  • hur det är att vara ung och leva med psykisk ohälsa
  • hur migration kan påverka psykisk hälsa
  • hur det är att vara senior med psykisk ohälsa

Flera av våra ambassadörer är också:

Användningsområden:

  • Föreläsning, där hen berättar och samtalar utifrån sin egen erfarenhet av psykisk ohälsa och/eller som anhörig.
  • Andra sammanhang såsom t.ex. panelsamtal, kompetensutvecklingsdagar eller vid verksamhetsutveckling där ambassadörens eget perspektiv på t.ex bemötande inom vården, anpassningar i skolan kan ha stor betydelse i processen.
  • Våra ambassadörer kan också vara delaktiga i fokusgrupper och referensgrupper i utvecklingsarbete inom t.ex. slutenvården inom BUP.

Några exempel på aktörer som har anlitat våra Hjärnkollambassadörer är kommuner, landsting, myndigheter, skolor, vården och privata företag.

Digitala föreläsningar:

Utöver våra ordinarie föreläsningar kan flera av våra ambassadörer också hålla sin föreläsning via länk, vilket skapar flera möjligheter för dig som beställare att boka en Hjärnkollambassadör. Hjärnkoll följer naturligtvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Priset för en digital föreläsning är detsamma som för en ordinarie föreläsning.

Kostnader:

  • Att anlita en ambassadör kostar 4 200 kronor per föreläsning (gäller både fysisk och digital föreläsning). Kostnader för eventuella resor och övernattning kan tillkomma. Fakturering sker efter utfört uppdrag. Betalningsvillkor 30 dagar.
  • Att boka Vi pratar om livet – samtalsgrupp för seniorer inklusive samtalsgruppledare kostar 7 900 kronor per grupp om åtta tillfällen för beställaren. För deltagarna är det kostnadsfritt. Fakturering av samtalsgrupp Vi pratar om livet sker efter första tillfället är avklarat. Betalningsvillkor 30 dagar.

I händelse av inställd föreläsning, mindre än 7 dagar, orsakad av uppdragsgivaren, betalar uppdragsgivaren fullt arvode till föreläsaren samt ersätter resor och eventuellt boende som ej går att avboka. I händelse av sjukdom eller annan oförutsedd händelse, försöker Hjärnkoll att ersätta uppdragsgivaren med en Iikvärdig föreläsare.

Kontakta oss gärna på boka@hjarnkoll.se om du har frågor om våra ambassadörer, ambassadörsbokningar eller kring kostnader gällande t.ex. panelsamtal eller fokusgrupper.

Hantering av personuppgifter:

Hjärnkoll sparar kontaktuppgifter (namn, adress, mejladress, telefonnummer) till uppdragsgivare, för att kunna följa upp och kvalitetssäkra vårt arbete och för att kunna marknadsföra vårt erbjudande. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Hur bokar jag en ambassadör?

För att boka en ambassadör börjar du med att fylla i intresseanmälan, så hör vi av oss.