”Hejsan, jag är den nya Samordnare och är väldigt glad över att jag har fått chansen och förtroendet av Hjärnkoll & Brukarrådet. Jag kommer ge mitt bästa till att utmana och driva utvecklingen av synen på psykisk (o)hälsa i Västernorrland och regionalt framåt.”

Johanna Hanson
Stor passion och förståelse

Johanna är en ung och driven kvinna, som ursprungligen kommer från Tyskland, och även hör hemma i Sverige och på Färöarna. Hennes passion för att förstå och stödja andra människor, var en drivande kraft till studier med en kandidatexamen i Psykologi och Personalvetenskap. Hon kombinerar sitt arbete som Samordnare med studier, en vidareutbildning som legitimerad psykoterapeut. Förra året jobbade hon inom psykiatrin i nära kontakt med sju kronisk sjuka patienter. Detta gav henne möjlighet till att se och lära känna dessa människor bakom diagnoserna, då hon filtrerade ut deras färdigheter och drivkrafter samt hjälpte dem att få uttryck för sina känslor. Johanna säger att hennes arbete inom vården gav henne en upplevelse av att ”själva sjukdomen oftast får så mycket fokus att själva människan med sin unika personlighet, sina behov och längtor riskera att hamna lite i bakgrunden.”

”Vi behöver tänka mer holistiskt och se hela människan, inte bara fokusera på sjukdomen.”

Johanna Hanson
Att tillåta sig att känna efter är inte enkelt

I hennes framtida roll som psykoterapeut vill hon rikta sig in på traumabearbetning och emotionell reglering. Att våga prata om sina känslor och att tillåta sig att känna efter är inte enkelt ,säger hon. Många människor går och bär på sina känslor en längre tid utan att kunna få uttryck för dessa. Därför strävar Johanna efter att hjälpa flera med att reglera sina känslor genom att få uttryck för dessa. Detta avser hon främst att göra genom att skapa medvetenhet, förståelse och acceptans. Dagens samhälle präglas fortfarande av stigmatisering och negativa attityder gentemot människor med psykisk ohälsa, det vill hon ändra på genom att sprida kunskap och öka medvetenhet och öppenhet.

”Vi behöver utveckla öppenhet och uppnå förändring av attityder.”

Johanna Hanson

Hennes mål är att alla människor ska ha lika rättigheter i samhället och kan känna sig inkluderade och accepterade för de dem är. Hon poängterar dock också att det redan börjar hos henne själv som individ, om hon strävar efter mer acceptans och öppenhet kring psykisk hälsa i samhället. Därför är hon öppen med att hon själv haft erfarenhet både av att vara anhörig till någon med psykisk ohälsa och egen psykisk ohälsa.

”Det handlar om att VÅGA visa sig sårbar, prata och lyssna!”

Johanna Hanson

Öppenhet är väsentligt då vi alla sitter på unik och värdefull kunskap, såsom erfarenheter, reflektioner, lärdomar och känslor. ”När vi visar oss sårbara och delar med oss av det känslomässiga som påverkat oss, påbörjas en inre läkning som fortgår varje gång vi pratar om det. Det leder till igenkänning, vidgat perspektiv samt ökad medkänsla för sig själv och andra”, förklarar Johanna.