Nationellt kompetenscentrum anhöriga för ett anhörigvänligt samhälle
www.anhoriga.se

Anhöriglinjen  ring 0200-23 95 00 eller mejla till anhoriglinjen@anhorigasriksforbund.se
Behöver du stöd i din roll som anhörig eller närstående? Anhöriglinjen är en nationell stödtelefon som drivs av Anhörigas riksförbund.
Information och öppettider, www.anhorigasriksforbund.se

SPES  för dig som förlorat en närstående i suicid.
Telefonjour: 020-28 28 00, alla dagar kl. 19.00 – 22.00 eller info@spes.se
Telefon till kansliet 020-18 18 01
www.spes.se