Dagen präglades av många fina diskussioner och det var inspirerande att få en inblick i olika människors liv och få höra deras åsikter. Det var flera som svarade på frågorna som vi valde men även några som hellre ville prata om något som var viktigt för dem just i stunden. Det som var intressant var att många människor hade något gemensamt när det rörde sig om frågan ” Vad skulle kunna göra dig lycklig?”. Flera nämnde att de vore lyckligt om de hade mer tid till att göra de dem egentligen ville göra. Många nämnde att de inte fick till en balans mellan deras privata och jobb livet. De kände en stor frustration i att de inte hade tid för att kunna uppfylla sina längtar och lyssna på sina behov och göra det dem egentligen ville. Dessa saker kunna röra allt ifrån att kunna spendera mer tid med sina nära och kära fram till egen tid, tid i naturen, motion och andra drömmar! Men kan inte vi bara ta oss mer tid? Vi är väl skaparen av våra egna liv och ändå verka det som att flera av oss har hamnat och fastnad i en obalans. Flera skulle vilja jobba mindre, men nej ”det är inte bara att göra det”, det gäller också att kunna försörja sig och sin familj i det systemet som vi lever i. Därför är det ännu viktigare och glädjande att de som kände att de inte ta eller har tillräckligt tid för sig själv, just den dagen tog sig en liten stund bara för sig själva och delade med sig av sin åsikt till oss!