Emilia Qvarnström

Emilia är Hjärnkollambassadör och delar med sig om hur hon tagit sig vidare samt varför hon tycker det är viktigt att våga prata och varför hon har valt att vara ambassadör. Lyssna på Emilia »

Emelie Henriksson

Emelie berättar om sin erfarenhet och inger hopp om att psykisk ohälsa inte behöver vara för evigt. Genom att våga prata så hjälper hon andra att förstå. Lyssna på Emelie »

Fontänhus Sundsvall

Fontänhus Sundsvall berättar om sin nystart i Sundsvall samt om vad Fontänhus är. Fontänhus Sundsvall »

Hur blir vi påverkade av långvarig stress?

Catrin Johansson berättar om hur vi blir påverkad av långvarig stress. Upplever du stress och känner igen dig i denna film? »

Trauma Tapping Technique

Upphovsmakarna till Trauma Tapping Technique berättar. Se även detta klipp för att se hur det går till i praktiken: https://www.youtube.com/watch?v=aSoKiyi3aZI Upphovsmakarna berättar »